Tam İlmihal Se`âdet-i Ebediyye

HÜSEYİN HİLMİ IŞIK

(Tam İlmihâl-Se’âdet-i Ebediyye) kitâbının, kıymet ve ehemmiyyetini, hemen ikinci sayfasında, büyük islâm âlimi Seyyid Abdülhakîm-i Arvâsî hazretlerinin kıymetli oğlu İstanbul’da Kadıköy müftîsi Ahmed Mekkî Efendi, kısa ve vecîz sözleri ile açıklamış ve “Asrımızın fâdıllarından, zemânımızın bir dânesinin yazmış olduğu (Se’âdet-i Ebediyye) kitâbına göz gezdirdim. Bu kitâbda, kelâm, fıkh ve tesavvuf bilgilerini buldum. Bunların hepsinin, bilgilerini nübüvvet kaynağından almış olanların kitâblarından toplanmış olduğunu gördüm. Bu kitâbda, Ehl-i sünnet velcemâ’at i’tikâdına uygun olmıyan hiçbir bilgi, hiçbir söz yokdur.” buyurmuşdur. Bine yakın eserden uzun bir zemânda hâzırlanan bu nâdîde eser üç kısımdan meydâna gelmişdir.


Şimdi Oku


$ 9,90


Dosya Boyutu 1656 KB
İndirilme Sayısı : 741

Dosya Boyutu 714 KB
İndirilme Sayısı : 627

Dosya Boyutu 1312 KB
İndirilme Sayısı : 731

Dosya Boyutu 1804 KB
İndirilme Sayısı : 665

Dosya Boyutu 1225 KB
İndirilme Sayısı : 617

Dosya Boyutu 1843 KB
İndirilme Sayısı : 667

Dosya Boyutu 5514 KB
İndirilme Sayısı : 1232

TÜRKÇE | ENGLISH
GİRİŞ YAPKAYIT OLSEPETİM (0)
INFO@FREEMUSLIMBOOKS.COM
HAKIKATKITABEVİ.NET  |  HUSEYINHILMIISIK.COM  |  NAMAZVAKTI.COM
Hediye Kitap Gönder